துபாய் : துபாய் இந்திய‌ன் முஸ்லிம் அசோஷியேஷ‌ன் ( ஈமான் ) அமைப்பின் சார்பில் வ‌ருட‌ந்தோறும் ர‌ம‌லான் மாத‌த்தில் துபாய் தேரா லூத்தா ஜாமிஆ ம‌ஸ்ஜிதில் ( குவைத் ப‌ள்ளி )நோன்பாளிக‌ளுக்கு சுவைமிக்க‌ த‌மிழ‌க‌ நோன்புக் க‌ஞ்சியினை வ‌ழ‌ங்கி வ‌ருகிற‌து. 19.08.2010 அன்று துபாய் இந்திய‌ கன்ச‌ல் ஜென‌ர‌ல் திருமிகு. ச‌ஞ்சீவ் வ‌ர்மா த‌ன‌து துணைவியாருட‌ன் ஈமான் அமைப்பு மேற்கொண்டு வ‌ரும் இஃப்தார் ப‌ணிக‌ளைப் பார்வையிட்டார். ஈமான் அமைப்பு மேற்கொண்டு வ‌ரும் ப‌ணிக‌ளை பாராட்டிய‌துட‌ன் இத‌ற்காக‌ சேவை

TOP