2014 : ஈமான் அமைப்பின் இஃப்தார் நிகழ்வின் வீடியோ பதிவு Click here to view: ஈமான் அமைப்பின் இஃப்தார் நிகழ்வின் வீடியோ பதிவு

இறந்துவிட்டதாக நினைத்த தந்தையை 15 ஆண்டுகள் கழித்து சந்தித்த மகன்

  IMAN Cultural Center, Dubai, Preparing Iftar meals for around 3000 peoples

TOP