துபாய் : ஆசியாநெட் தொலைக்காட்சியில் துபாய் ஈமான் அமைப்பின் இஃப்தார்நிக‌ழ்ச்சிக‌ள் கீழ்க்க‌ண்ட‌ நேர‌ங்க‌ளில் ஒளிப‌ர‌ப்ப‌ட‌ இருக்கின்ற‌ன‌. மேலும் இந்திய‌ க‌ன்ச‌ல் ஜெனர‌ல் திருமிகு. ச‌ஞ்சீவ் வ‌ர்மா லூத்தா ஜாமிஆ ம‌ஸ்ஜிதில் ( குவைத் ப‌ள்ளி ) ப‌ங்கேற்ற‌ நிக‌ழ்வும் இதில் இட‌ம்பெறும். ஆசியாநெட் மிடில் ஈஸ்ட் : 25.08.2010 புத‌ன்      : அதிகாலை 2.30 ம‌ணி 26.08.2010 வியாழ‌ன்  : காலை 8.00 ம‌ணி ம‌ற்றும் மாலை 6.00 ம‌ணி 27.08.2010 வெள்ளி   : அதிகாலை 01.00 ம‌ணி

TOP