துபாய் ஈமான் சங்க 33 ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா‏ டிசம்பர் 2,२००८ – புகைப்படங்கள்

by / Friday, 26 July 2013 / Published in ஆண்டு விழா, நிகழ்வுகள்

துபாய் ஈமான் சங்க 33 ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா‏ டிசம்பர் 2,2008

Venue Mamsar Park
Date 02-DEC-2008
Time 9:30 am to 6:00 pm
Total Participants 1000 +
Organised by IMAN Cultural Center Team, Dubai

Games Organised
Kids/Children/Ladies Mrs. Ganga Ramesh
Gents Games Organised Mr. Hameed Yassin

View Photo Album
IMAN WEBSITE http://www.imandubai.org/photogallery.html
UAE TAMIL SANGAM http://www.uaetamilsangam.com/imandubai.asp

Leave a Reply

TOP